Leie

Lease

WINCHESTER industrikanon kan leies på årlig basis, hvis fabrikken ligger i Europa.
Det er en fordel for dere å leie kanonen dersom:

1.

Dere ønsker å prøve kanonen over en lengre periode uten å ha plikt til å kjøpe den. Dersom dere etter å ha leiet kanonen ønsker å kjøpe kanonen, vil første års leiebetaling bli fratrukket kjøpeprisen.

2.

Dere forventer å bruke mye ammunisjon. Dersom dere kjøper 22 400 patroner årlig fra oss, vil leien for en komplett kanon med lavett bli kreditert slik at leie av kanonen dermed blir gratis.

 ***

Dersom dere er sikre på at dere har bruk for kanonen, men bare forutser et moderat ammunisjonsforbruk, vil det på lengre sikt være billigere for dere å kjøpe kanonen.

Dersom du ønsker nærmere opplysninger om leiebetingelsene for kanonen, kan du lese den vedlagte kopien av Leiekontrakten.