Jernlegeringer

Ferrolegeringer

Godkjenninger og tillatelser:

Er kanonen og ammunisjonen godkjent for industriell bruk?
Kanonen er godkjent av Pyrotechnische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) som et skyteredskap og har blitt tildelt godkjenningsnummer 80, som kanonen er merket med. Ammunisjonen er godkjent av CIP, som er den europeiske organisasjonen for kontroll av ammunisjon. Denne kontrollen skjer kontinuerlig, og ammunisjonen er forsynt med kontrollinstansens godkjenningstempel.

Kan vi få tillatelse til å kjøpe kanon og ammunisjon?
Over hele Europa tillater myndighetene bruk av Winchesters kanon og ammunisjon til industrielle formål, da kanonen er et nødvendig redskap, og det ikke umiddelbart er mulig å misbruke den til andre formål. Kanonen veier over 100 kg og kan derfor ikke løftes og avfyres av en enkelt person. Løpet er ikke riflet, men glattboret som i et haglgevær. Kanonen har derfor dårlig presisjon på 100 m avstand eller over.Ammunisjonen er en industriutgave av kaliber 8 og kan derfor ikke brukes i noe annet sivilt eller militært våpen.

Hvor og hvordan får vi de nødvendige tillatelser?
I noen land som f.eks. Tyskland kreves det slett ikke noen tillatelser. Dersom du er i tvil, kan du ta kontakt med ditt lokale politikammer, som vil kunne veilede deg om de nødvendige tillatelser til import, kjøp, lagring og bruk av kanon og ammunisjonen, eller de kan informere deg om hvilke
myndigheter dere skal henvende dere til.
Tillatelsen kan inneholde bestemmelser om hvordan ammunisjonen skal lagres, f.eks. at ammunisjonen skal lagres i et avlåst rom atskilt fra kanonen, og at kanonen skal sikres med Winchesters låseramme når den ikke er i bruk. Tillatelsen utstedes til firmaet, og firmaet kan utnevne ansvarlig personell til å betjene kanonen.

Krever det noen spesiell opplæring å betjene kanonen?
Vi anbefaler at bare personell som har fått opplæring, og som er kjent med de relevante sikkerhetsbestemmelsene, får lov til å betjene kanonen, f.eks. 2 personer fra hvert skift.
Dersom dere ikke råder over personell som kan lære opp andre, kan vi sende en spesiell fabrikk opplært representant som kan hjelpe dere å utarbeide spesielle sikkerhetsinstrukser for deres fabrikk, og som kan undervise skytterne i effektiv og sikker bruk av kanonen.
Når dere kjøper deres første kanon, er denne opplæringen og utdanningen gratis.

Vil arbeidstilsynet og fagforeningene godkjenne bruk av en industrikanon på fabrikken?
Arbeidstilsynet og fagforeningene arbeider alle for bedre og sikrere arbeidsforhold for de ansatte. Og det er akkurat hva Winchester kan tilby. Fordelen ved å bruke en Winchester industrikanon er raskere og sikrere tapping, da det er mulig å stå på sikker avstand bak et skjold utenfor ovnen og åpne eller forbedre tappingen. Uten en kanon, krever tapping personale som skal betjene et bor eller et oksygenspyd svært nær tappestedet. Den jobben er verken sikker eller behagelig, så både arbeidstilsynet og fagforeningene vil være positive overfor de forbedrede arbeidsforholdene som kanonen gir mulighet for.

Skyting:

Åpne et tappehull:
Avhengig av hvor tykk tappeblokken er og om det er størknet metall bak denne, kan du enten skyte straks, eller bore første og deretter skyte bort resten. Begge metoder sikrer at det ikke finnes personell nær tappehullet når metallet begynner å renne. Dersom dere borer første, må dere stoppe å bore når materialet begynner å bli rødt. På den måten er det ikke noen fare for at boret blir ødelagt av flytende metall. Det krever fra 3 til 25 patroner å åpne et tappehull, og det tar ca. 2-3 minutter når kanonen først er siktet inn.

Øke tappehastigheten:
Kanonen kan også brukes i forbindelse med kontinuerlig tapping. Dersom metallet begynner å renne for langsomt, vil 2-3 patroner ofte løse problemet. Prosjektilet virker på 2 måter. Dets vekt og hastighet gjør at det kan slå løs størknet metall, og når det stopper, brenner sink prosjektilet raskt og ved høy temperatur som en liten eksplosjon noe som varmer opp og åpner tappehullet.

Er det risiko for at kanonen vil gjøre tappeblokken bredere på innsiden og ødelegge den?Nei – for i motsetning til for eksempel oksygenspydet beveger prosjektilet seg direkte fremover i en rett linje. Det betyr at tappehullet vil ha samme diameter hele veien gjennom tappeblokken.

Vedlikehold:

Hvor lenge holder en kanon?
Kanonen er svært solid, og med et minimum av vedlikehold kan den skyte opptil 250 000 skudd. Vedlikeholdet av kanonen består hovedsakelig av å tørke bort støv, som sliter meget hardt på kanonen, og fra tid til annen skifte tennålen og noen fjærer som blir slitt under bruk. Instruktøren vår
vil lære dere hvordan der skifter ut disse delene, og hvordan der tar kanonen fra hverandre og renser den for støv.

Hvor kan vi få reservedeler?
Det følger en reservedels katalog med kanon som inneholder reservedels nummer på alle reservedelene. Hvis dere ikke kan finne reservedels katalogen eller har bruk for instruksjon om hvordan en del installeres eller byttes ut, vil dere finne informasjon om dette på hjemmesiden vår: www.parbst.dk/winchester. De nødvendige delene kan bestilles per brev, telefon, faks eller e-post fra adressen under:

Winchester Industrial Service
V. Parbst & Søn
Borsholmvej 41
DK-3000 Helsingør
Denmark
Phone: +45 49 76 54 00
Fax: +45 49 76 54 20
E-mail:WINCHESTER@PARBST.DK

Vi har et komplett reservedelslager og kan sende delen(e) samme dag vi mottar bestillingen.

Hva gjør vi hvis vi en dag ikke lenger har bruk for kanonen?
Dere skal bare kontakte oss. Av sikkerhetshensyn ønsker Winchester å kjøpe tilbake kanoner som ikke lenger er i bruk. Først og fremst for å sikre at kanonen ikke kommer i hendene på ukyndige personer, og dessuten for å hindre at en gammel og slitt kanon plutselig blir tatt i bruk igjen på fabrikken eller et annet sted. Prisen på en gammel kanon avhenger selvfølgelig av hvilken stand den er i, men normalt betaler vi minimum 1 000 US dollar per kanon. Dersom du ønsker et mer nøyaktig tilbud på en gammel kanon, kan du sende den til oss for evaluering.

Arbeidsforhold:

Er det vanskelig/ubehagelig å betjene kanonen?
Nei. Kanonen er lett å betjene, og skytteren står godt beskyttet bak et skjold som beskytter ham mot varmen og sprut av smeltet metall og gnister fra ovnen.

Støyer det mye når det skytesmedkanonen?
Winchester industrikanonen er utstyrt med en god lyddemper som absorberer størsteparten av smellet. Men prosjektilet beveger seg imidlertid med mer enn lydens hastighet, og det skaper et overlydssmell. Dette smellet kan ikke fjernes, og derfor bør alle personer på brennerdekket bære øreplugger når det skytes med kanonen. Utenfor brennerdekket, selv i nærheten av ovnen, kan smellet bare høres ganske svakt, og det er derfor ikke noen risiko for hørselsskader.

Hvordan sikter man med kanonen?
Akkurat som på vanlige skytevåpen er det faste sikter på oversiden av kanonen. Kanonen innstilles med to håndtak. Når kanonen er grovsiktet inn, åpnes sluttstykket, og fininnstilling skjer ved å sikte gjennom løpet direkte mot målet. Etter første skudd kan det foretas finjusteringer, og kanonens
innstilling låses deretter med tappesettet. Det hindrer at kanonen kan flytte på seg. Kanonen kan nå avfyres kontinuerlig til tappehullet er åpnet.

Må vi sikte inn kanonen mellom hver tapping?
Normalt blir kanonen stående foran ovnen mellom hver tapping, og da tappingen skjer samme sted hver gang, er det ikke nødvendig å sikte inn kanonen for hver gang. Det er nok å kontrollere innstillingen. Deretter kan man straks begynne å skyte. Kanonen er svært tung – nesten 100 kg.
Derfor vil den ikke flytte på seg til tross for rekylen fra avfyringen. Med tappesettet installert kan man være sikker på at det opprinnelige siktet og skuddvinkelen ikke endres. Dersom plassen foran tappehullet brukes til andre formål mellom hver tapping, kan kanonen henges fra en bjelke i taket
slik at den kan settes tilbake på sin opprinnelige plass igjen uten at det er nødvendig å sikte inn på nytt.

Kan kanonen flyttes og brukes til tapping av flere ovner?
Det vil kreve en transportabel lavett som kan rulles eller eventuelt flyttes med en kran. Vår instruktør kan være behjelpelig med å lage en transportabel lavett med fastgjøringspunkter som sikrer at lavetten kan settes fast og stå sikkert etter å ha blitt flyttet. Kanonen må imidlertid siktes inn igjen hver gang den har vært flyttet så den passer til plasseringen og vinkelen på tappehullet på hver enkelt ovn. Vår instruktør kan også levere en Winchester låseramme som bør installeres hver gang før kanonen flyttes.

Sikkerhet:

Vil en rikosjett kunne skade noen av våre ansatte?
Dersom kanonen ikke siktes inn ordentlig, vil prosjektilet treffe sideveggen på ovnen og rikosjettere bort. Størknet metall i tappehullet kan også få prosjektilet eller deler av det til å rikosjettere. Derfor er det viktig at det er satt opp et sikkerhetsgardin som kan fange mulige rikosjetter, og at fabrikkens sikkerhetsregler sikrer at folk i nærheten og annet personell som ikke deltar i skytingen, befinner seg på sikker avstand når skytingen finner sted. Skytteren og assistenten hans er helt sikre under skyting, da de beskyttes mot rikosjetter av skjoldet foran kanonen.

Er det noen risiko forbundet med lading og avfyring av kanonen?
Jobben som skytter krever følgende verneutstyr:
Øreplugger, for å unngå hørselsskader under skyting.
Vernebriller og ansiktsskjerm, som beskytter ansiktet og øynene mot de varme kruttgassene fra kanonen og gnister fra ovnen.
Hansker, som beskytter mot varme deler på kanonen når den flyttes.
Dersom skytteren bruker det verneutstyret som beskrevet over, vil han være beskyttet mot skader og ubehag under skyting.

Kan kanonen eksplodere ved et uhell?
Med andre typer våpen kan det forekomme at kammeret eller løpet sprenges, spesielt hvis løpet er helt eller delvis blokkert. På grunn av de spesielle forholdene som Winchester-kanonen skal brukes under, der det umulig å hindre støv og aske og noen ganger størknet metall i å komme inn i løpet. Kanonen er derfor bygget på en slik måte at den ikke kan sprenges selv om løpet er helt blokkert. Løpet vil bare bli utvidet. Det vil selvfølgelig ødelegge kanonen, men det er ingen fare for skytteren. For å unngå skade på kanonen må løpet blåses ren med trykkluft med jevne mellomrom og kontrolleres visuelt før skyting og hvis det skjer noe utenom det vanlige.
Kammeret er konstruert så kraftig at det ikke kan sprenges. Dersom kruttgassene ikke kan unnslippe, vil den øvre kanten av patronen åpne seg og de varme kruttgassene bli blåst ut bakover. Denne gassen er ufarlig og vil bli stoppet av skytterens ansiktsmaske og vernebriller.

Kan kanonen eller lyddemperen bli skadet av varmen?
Kanonen vil selvfølgelig bli svært varm, hovedsakelig på grunn av varmeutviklingen fra kruttgassene og delvis på grunn av varmen fra ovnen. Lyddemperen har en dobbelt funksjon: den reduserer smellet og beskytter også kanonen mot varmen fra ovnen. Kanon tar derfor ikke skade av
varmen. Dersom smeltet metall sprøytes mot kanonen, vil lyddemperen kunne ta skade, men i de fleste tilfeller vil den forhindre ytterligere skader på kanonen.

Kan patronene tåle å være i nærheten av den varme ovnen, og er det noen risiko for spontan antennelse i kammeret på grunn av kanonens høye temperatur?
Krutt antennes ved 148 °C, som er langt over temperaturen bak kanonskjoldet. Smeltet metall vil naturligvis kunne antenne patronene, men vil IKKE forårsake en eksplosjon. Patronene vil simpelthen brenne, men brannen kan slokkes med vann. Når skytteren bruker ansiktsmasker og vernehansker, er det tilstrekkelig til å beskytte ham mot tennhetter som går av under en brann i en ammunisjonskasse. Temperaturen i kammeret kan under ekstreme forhold overskride 148°C, men da kruttet er beskyttet av patronhylsen og den ca. 85 g tunge sink kulen, skal patronen være svært lenge i kammeret for å kunne antennes spontant, og kanonen vil i mellomtiden ha blitt kjølt ned. Derfor skjer det aldri noen spontan antennelse av patronen.
Somen sikkerhetsforanstaltning: Lad ikke noen patron i kammeret før skytteren er klar til å skyte, og ta alltid patronen ut av kammeret igjen hvis det ikke skal skytes med kanonen.
Dette er for å forhindre ulykker. Kanonen må aldri etterlates med en patron i kammeret når den flyttes fra én ovn til en annen eller når den dekkes til.

Hva om noen stjeler ammunisjonen?
Winchester kaliber 8 industriammunisjon passer ikke i noe annet sivilt eller militært våpen. Tyven må derfor også stjele kanonen for å kunne bruke patronene. Med en vekt på over 100 kg er kanon imidlertid vanskelig å transportere og lite egnet til andre formål.

Demonstrasjon:

Dere kan prøve systemet på fabrikken før dere avgjøromdere vil kjøpe eller leie kanonen:
Vi har erfaring med Winchester-kanonen fra ferrolegeringsfabrikker over hele Europa. Vi vet at det virker, og at det virker godt. Både arbeidere og ledelsen på fabrikkene er fornøyde med systemet, så du trenger ikke bare høre på hva vi sier. Dersom din fabrikk ligger i Europa, kan vi tilby deg å låne kanonen i 1 måneder, hjelpe med installasjonen av den og opplæring av dine ansatte i sikker og effektiv bruk helt uten noen forpliktelser for deg.
Det eneste du skal gjøre, er å betale for transporten av kanonen og for ammunisjonen som brukes i testperioden. Dersom du ikke er fornøyd med resultatene etter testperioden, skal du bare returnere kanonen og ubrukt ammunisjon til oss og betale frakten på forhånd.
Bare ta kontakt med oss, så vil vi sørge for at dere får en kanon og ammunisjon på fabrikken for en demonstrasjon slik at dere kan oppleve fordelene med Winchesters tappesystem på deres egen fabrikk og dermed kan finne den beste tappeløsningen.