Typer

Ammunisjon i bruk

Winchester produserer et bredt spekter av industrielle Cal. 8 Ga patroner for ulike bruksområder.

Tabellen nedenfor viser alle typer patroner, en kort beskrivelse og hvor og når du skal bruke den,

så vel som hastigheten og energien av patronen.

Symbol

Beskrivelse

Bruksområde

Hastighet m/s

Energi Nm

CE8SPW Magnum med 85 g (3 oz.) blyprosjektil. Paper Wrap Plastic Brukes til å fjerne blokkeringer på over 12 m avstand fra skyteluken. Denne patronen brukes til å fjerne svært harde materialer og slaggringer. 526 11756
CE8ZPW Magnum med 85 g (3 oz.) sinkprosjektil. Paper Wrap Plastic Brukes til å fjerne blokkeringer på over 12 m avstand fra skyteluken. Sink er et ikke-giftig materiale. Denne patronen bør derfor brukes i stedet for bly hvor byforurensning er et problem. Brukes til å fjerne svært harde slaggringer og til å tappe ferrolegerings-smelteovner. Vår patenterte riflede løpsforlenger anbefales når denne patronen brukes. 526 11756
CE8ZLVPW 81,6 g (2-7/8 oz.) sinkprosjektil med lav hastighet. Paper Wrap Plastic Brukes på myke tilstoppinger og korte avstander hvor blyforurensning er et problem. Vår patenterte riflede løpsforlenger anbefales når denne patronen brukes. 411 6912
CE82ZPW Magnum med 56,7 g (2 oz.) sinkprosjektil. Paper Wrap Plastic Brukes på harde skorper og myke innvendige avleiringer. Brukes også hvor blyforurensning er et problem. Denne sinkpatronen kan brukes uten den riflede løpsforlengeren. 610 10535
CE8FRPW Magnum med 46,2 g (1-5/8 oz.) sprøtt jernprosjektil. Paper Wrap Plastic Dette er en spesialpatron til skyting på neseringer på kort avstand i kjølere. Prosjektilet knuses ved anslag. 701 11355
CE8FEP Magnum med 56,7 g (2 oz.) Stålprosjektil.
Plasthylse
Brukes i kobber-smelteverk og andre steder der bly- og sink-forurensning kan være et problem. Kulene kan fjernes magnetisk fra det ferdige produktet. 617 10800
CE8B2P Magnumpatron med 64,6 g (2 oz.) 20 stk. 00 dyrehagl med buffer. Plasthylse.
Spread 50 cm, 14 meter from muzzle.
Brukes til skyting på kort avstand mot harde materialer som avleires i lagerbinger, siloer, sykloner og støvsamlere. Brukes også til å fjerne neseringer. 511 8424
CE8B2LVP Lav hastighetspatron med 77,4 g (3 oz.) 24 stk. 00 dyrehagl med buffer. Plasthylse Brukes mot tykke masser av askeavleiringer. Bruk denne patronen til å fjerne store avleiringer og skift deretter til de lettere patronene CE8HV2P og CE8LV2P for å unngå rørskader. CE8B2LVP bør ikke brukes når kjelen er i produksjon. Løpsforlengeren er ikke effektiv med denne patronen. 274 2912
CE8B2ZP Magnumpatron med 32,0 g 8 stk. .425″ dyrehagl med buffer. Plasthylse En spesialpatron som brukes når dyrehagl av bly ikke kan anvendes pga. blyforurensningen. Denne patronen er effektiv til å fjerne avleiringer i avfallsforbrenningsovner. 716 8218
CE8HV2P Høyhastighets magnumpatron med 83,3 g #2 blyhagl. Plasthylse Brukes til å fjerne askeavleiringer i elektriske kraftverk. Bør brukes på avleiringer på over 12 m avstand fra skyteluken. Når denne patronen brukes på avstander over 18 m, anbefaler Winchester å bruke løpsforlengeren. 351 5120
CE8LV2P Lavhastighetspatron med 83,3 g #2 blyhagl. Plasthylse Brukes til å fjerne askeavleiringer i elektriske kraftverk på avstander over 6 m fra skyteluken. Kan brukes mot askeavleiringer når kraftverket er i drift. Dersom avleiringen er på over 12 m avstand, anbefaler Winchester at løpsforlengeren brukes. 274 3136

Alle Winchester industripatroner i kaliber 8 er testet og godkjent av C.I.P. til bruk i hele Europa. Disse patronene er utelukkende beregnet på bruk i industrikanoner og vil ikke passe i eller kamre i andre militære eller sivile våpen og vil derfor ikke kreve en importlisens i de fleste europeiske land, da de ikke er klassifisert som patroner til skytevåpen.

Winchester Industrial kal. 8 patroner er SIKRE å transportere og bruke.