Prosjektil

Winchester Kaliber 8 Industriammunisjon

Winchester ammunisjon i kaliber 8 finnes i mange forskjellige utgaver: ‘slug’ (prosjektil), ‘buckshot’ (dyrehagl) og ‘chilled shot’ (mindre hagl).

Prosjektilladninger
Presisjonsmåling av Winchester industriammunisjon.
5-Skuddsgruppe måler 1¼ tommer. En så tett gruppe er typisk ved skyting på 50 fots eller 15 meters avstand.
85 g (3 oz.) blyprosjektil, 56 g (2 oz.) sinkprosjektil, 56 (2 oz.) jernprosjektiler
Sylindriske prosjektiler er laget av spesielle legeringer som ikke fragmenterer ved anslag. Det gir optimal anslagskraft, og prosjektilets form sikrer at mest mulig av energien brukes på å gi blokkeringen et hardt slag snarere enn penetrering.
85 g (3 oz.) sinkprosjektiler

ZinkKulge

Da både sink og jern har lavere egenvekt enn bly, er disse prosjektilene større enn blyprosjektilene. Både størrelsen og den økte hardheten gir større anslags- og gjennomslagskraft.
Prosjektilet utvikler en munningsenergi på opptil 11756 Nm (9 000 foot/pounds). Det treffer blokkeringen med en kraft som svarer til en vekt på 4 tonn som faller 30,5 cm … eller 4 kg som faller fra 100 etasjers høyde. Winchester industripatroner er ladet med et spesielt krutt med progressiv forbrenning. Det gir høyest mulig hastighet med sikkert kammertrykk.

Haglladninger
Til bruksområder der standardprosjektilene ikke er egnet, kan vi levere 00 Buckshot (dyrehagl) og nr. 2 Chilled Shot (mindre hagl) i kaliber 8.

Spredningsmønstre
OO Buckshot:
25 cm på 7,6 m avstand
50 cm på 15 m avstand

No. 2 Chilled Shot:
28 cm på 7,6 m avstand
56 cm på 12,8 m avstand