Demonstrasjon

Demonstrasjon

Ring in kiln

Vi tror på produktene våre, og vi er sikre på at de ikke bare vil gjøre produksjonen mer effektiv, men også forbedre arbeidsforholdene for de ansatte. Derfor tilbyr vi dere å teste kanonen vår i 1 måned slik at dere selv kan oppleve fordelene ved WINCHESTER-systemet på fabrikken før dere bestemmer dere.

Hvis fabrikken ligger i EUROPA, tilbyr vi å demonstrere WINCHESTER industrikanonen og -ammunisjonen på fabrikken deres uten noen forpliktelser for dere. Det eneste dere skal betale, er frakten og ammunisjonsforbruket.

Dersom fabrikken ligger utenfor EUs grenser, må dere også betale importavgifter.

 

 

 

Slik skal Deres gjøre:

Bestill en demonstrasjon av Winchester-kanonen på fabrikken. Deretter sender vi dere en komplett kanon med 5 000 patroner av forskjellige typer som egner seg best for deres formål. Når dere har mottatt kanonen, skal dere kontakte oss, slik at vi kan avtale en dato som instruktøren vår kan besøke fabrikken. Opplæringsprogrammet vil se ut som følger:

  1. Kanonen pakkes ut og installeres på en av ovnene deres. Denne jobben krever 2 mann fra de ansatte som kan hjelpe instruktøren vår med å sveise på de nødvendige festepunktene for kanonen. Det kan også være nødvendig å sveise på et beskyttelsesskjold, og å lage en transportvogn dersom dere ønsker å bruke kanonen mer enn ett sted. Instruktøren vår medbringer alle nødvendige tegninger og mål for dette arbeidet, men deres ansatte må hjelpe ham å sveise tingene sammen.
  2. Det må utarbeides sikkerhetsregler for fabrikken. Instruktøren vår medbringer noen generelle retningslinjer for slike regler, men det må også tas hensyn til lokale forhold slik at sikkerhetsreglene kan brukes på fabrikken deres. Jobben vil bli utført i samarbeid mellom instruktøren vår og deres sikkerhetsavdeling. Når sikkerhetsreglene er ferdig utformet (på engelsk), må de oversettes. Dere kan velge å gjøre dette selv, eller dere kan få en ekstern oversetter til å gjøre det for dere.
  3. De ansatte på fabrikken som skal betjene kanonen, læres deretter opp i korrekt bruk av kanonen før, under og etter avfyring. Dette vil skje ved ovnen, og det vil bli skutt med kanonen. Vi anbefaler at minst 1 person fra hvert skift deltar i instruksjonen og utnevnes til ansvarlig for kanonen på sitt skift. Det kan for eksempel være skiftformannen. Når de har gjennomført denne opplæringen, mottar deltakerne et opplæringsbevis som viser at de har fått tilstrekkelig instruksjon i betjening av kanonen på en korrekt og sikker måte. Vennligst merk at det ikke er nødvendig at det faktisk er ringer eller klumper i ovnen til å skyte på for å gjennomføre denne opplæringen.
  4. Til slutt flyttes kanonen til vedlikeholdsavdelingen der de ansatte læres opp i normalt vedlikehold av kanonen. De vil også bli instruert i hvordan de atskiller og setter sammen kanonen for periodisk vedlikehold, og hvordan de inspiserer og skifter ut slitedeler som slagstift og fjærer. Når dine ansatte har gjennomført denne opplæringen, vil de motta et opplæringsbevis som viser at de har fått den nødvendige opplæring i inspeksjon og vedlikehold av kanonen.

Når denne instruksjonen er gjennomført – det kan ta 1-2 dager – reiser instruktøren igjen, og dere kan deretter teste kanonen i 1 måned. Når testperioden er utløpt, kan dere returnere kanonen til oss hvis dere ikke er fornøyd med resultatene. Dersom dere velger å gjøre dette, er de eneste utgiftene testen har kostet, selve frakten av kanonen og ammunisjonen som er bruk i testperioden. Ubrukt ammunisjon kan returneres til oss sammen med kanonen. Bruk av kanonen i testperioden og all instruksjon i forbindelse med testen er med andre ord HELT GRATIS.
Reise kostnader utenfor Europa kan gjelde.

Dersom dere derimot er fornøyd med resultatene med kanonen, kan dere velge å kjøpe eller leie den. Vi anbefaler at dere leier den det første året. Dermed får dere større erfaring med systemet før dere tar den endelige beslutningen, og hvis dere bestemmer dere for å kjøpe kanonen, vil første års leie bli fratrukket kjøpeprisen. Det vil derfor ikke koste dere noe ekstra å leie den i ett år før dere kjøper den.